PONTA LOPUD FESTIVAL

“Ponta Lopud” je kreativni hub na kojem filmski profesionalci imaju priliku steći nova iskustva i stvoriti dugoročne profesionalne i prijateljske odnose. U inspirativnom okruženju mira i jedinstvene ljepote otoka Lopuda, uz domaću kuhinju, imaju priliku voditi razgovore o filmu, vizualnoj umjetnosti i umijeću življenja na način na koji se to ovdje čini stoljećima.