MAJSTORSKI TEČAJEVI I PREDAVANJA

 

23/6/2022       Četvrtak         

09:30 – 10:00    OTVARANJE: Upoznavanje mastera, predavača i sudionika

10:00 – 12:30    JOEL COEN – REDATELJSKI MASTERCLASS: Uvod

Moderator: Pawel Pawlikowski

@Hotel Lafodia – Conference room Avatar

15:30 – 17:30    CRISTI PUIU – PREDAVANJE: Rad sa direktorima fotografije

@Hotel Lafodia – Conference room Avatar

24/6/2022      Petak                

10:00 – 12:30   FRANCES McDORMAND – GLUMAČKI MASTERCLASS: Uvod

Moderator: Michel Franco

@Hotel Lafodia – Conference room Avatar

15:30 – 17:30   MONIKA LENCZEWSKA – SNIMATELJSKI MASTERCLASS: Uvod  

Suradnica: Nanu Segal           

@Beach Šunj

25/6/2022       Subota  

10:00 – 11:30   JOEL COEN – REDATELJSKI MASTERCLASS: Case Study 

Moderator: Ognjen Glavonić

@Hotel Lafodia – Conference room Avatar

10:00 – 11:30   FRANCES McDORMAND – GLUMAČKI MASTERCLASS: Case Study

Moderator: Lili Horvat

@Lucien’s tower

10:00 – 13:30   MONIKA LENCZEWSKA – SNIMATELJSKI MASTERCLASS: Studio 

Suradnica: Nanu Segal

@TBC

12:30 – 13:30  PETER SPEARS – PREDAVANJE PRODUKCIJA 

@Hotel Lafodia – Conference room Avatar

15:30 – 16:30  JUHO KUOSMANEN – PREDAVANJE REŽIJA

@Hotel Lafodia – Conference room Avatar

26/6/2022      Nedjelja               

10:00 – 11:30   JOEL COEN – REDATELJSKI MASTERCLASS: Q&A 
Moderator: Ognjen Glavonić

@Lucien’s tower

10:00 – 11:30   FRANCES McDORMAND – GLUMAČKI MASTERCLASS: Q&A

Moderator: Danis Tanović

@Hotel Lafodia – Conference room Avatar

10:00 – 13:30   MONIKA LENCZEWSKA – SNIMATELJSKI MASTERCLASS: Studio

Suradnica: Nanu Segal

@TBC

12:30 – 13:30   BRIAN SWARDSTROM – PREDAVANJE AGENTA ZA TALENTE  

@Hotel Lafodia – Conference room Avatar